Poniżej w tabelach podano wielkość aktualnych dofinansowań do aparatów na przewodnictwo powietrzne i kostne, a także do systemów FM.

 Aparat na przewodnictwo powietrzne
Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)raz na 5 lat 700 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) raz na 5 lat 700 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
50 zł x 2
(do wkładki usznej)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 5 lat 1000 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
50 zł x 2
(do wkładki usznej)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%)raz na 3 lat 2000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
60 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynnie pracująca (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50%)raz na 5 lat 2750 zł
(do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)
 Aparat na przewodnictwo kostne
Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%)raz na 5 lat 1260 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) raz na 5 lat 1260 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 5 lat 1800 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 3 lat 1800 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)