Categories:

Czy moje dziecko ma niedosłuch? Aby wstępnie zweryfikować czy dziecko ma niedosłuch zwróć uwagę na bardzo powszechne objawy: – gaworzenie jest stale takie samo – gaworzenie ustaje w wieku 6-8 miesięcy lub przechodzi w krzyk – dziecko nie […]