O słuchu…

O słuchu…

Niedosłyszenie to poważny problem obecnego społeczeństwa, wiele osób doświadcza utraty słuchu w wieku starszym ale także dorośli, młodzież i dzieci. Pewne rodzaje niedosłuchu poddają się leczeniu farmakologicznemu bądź operacyjnemu, inne wymagają aparatu słuchowego.
Najbardziej powszechną przyczyną utraty słuchu są zmiany związane z wiekiem. Większość z nas zostanie dotknięta tą przypadłością w miarę upływu lat. Nie dzieje się to z dnia na dzień, lecz bardzo powoli. Wiele może wskazywać na powolną utratę słuchu. Przykładem mogą być sytuacje, w których trudno jest zrozumieć mówiących, gdy rozmowa toczy się w większym gronie osób. Szum z otoczenia tylko pogarsza tę sytuację, a inne dźwięki, takie jak dzwonek do drzwi, dźwięk telefonu, śpiew ptaków rozmywają się lub wręcz zanikają. Ubytek słuchu w starszym wieku zwykle ma taki charakter, że pewne istotne dźwięki mowy są odbierane niewyraźnie. To powoduje wrażenie, że: SŁYSZĘ, ALE NIE ROZUMIEM. Trudności w zrozumieniu tego, co mówią inni mogą być niezwykle frustrujące i zawstydzające.
Niedosłuchowi często towarzyszą liczne uprzedzenia i nieporozumienia. Z jednej strony osoby niedosłyszące, które czasem zapytane o coś odpowiadają nie na temat, lub gubią wątek rozmowy, są posądzane przez bliźnich o niedostatki inteligencji.
Z drugiej zaś wielu głuchych unika noszenia aparatów słuchowych, sądząc, że to uwidacznia ich kalectwo. A przecież, jak na ironię, to BRAK APARATU W PEŁNI OBNAŻA TĘ WADĘ!
Mimo iż wielu z nas będzie zmuszonych zaakceptować niedosłyszenie jako efekt starzenia się, nie ma żadnego powodu, aby akceptować GORSZĄ JAKOŚĆ ŻYCIA.
Największym błędem w tej sytuacji jest ignorowanie lub ukrywanie swojej wady. Ludziom generalnie łatwiej jest żyć, gdy się ze swoim niedosłuchem pogodzą. Poddają się oni wówczas stosownym badaniom i mogą skorzystać z dobrodziejstw aparatów słuchowych.
Współczesne aparaty słuchowe to bardzo skomplikowane technicznie, a zarazem BANALNIE PROSTE w obsłudze urządzenia, dopasowywane indywidualnie do wady słuchu. Aparaty nie przywrócą nam słuchu, ale pomogą wykorzystać to, co z niego zostało. Często też pomagają zapomnieć o towarzyszącym niedosłuchowi, opornym na leczenie szumom usznym. Dzięki częściowej refundacji kosztów zakupu przez Kasy Chorych aparaty słuchowe stały się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej.