Badanie słuchu

2s

W naszych gabinetach protetyki słuchu wykonujemy badania słuchu: obiektywne oraz subiektywne.

Do obiektywnych zaliczają się:

  • audiometria impedancyjna - tympanometria
  • odruch z mięśnie strzemiączkowego
  • otoemisja akustyczna

Do badań subiektywnych zalicza się:

  • ocena symetrii słyszenia - próba Webera
  • próba Schwabacha
  • próba Rinnego - porównanie słyszenie na drodze powietrznej i kostnej
  • audiometria tonalna
  • audiometria kostna
  • audiometria mowy - w postaci testów zdaniowych oraz liczbowych

Badania w wolnym polu

 

badanie